กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

             ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

             ระเบียบเกี่ยวกับค่าค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี(ที่ กค 0406.6/ว218 ลว. 29 มิ.ย.53)
     
ความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน ว่าด้วยการปฏิบัตงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550(ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว436 ลว.18 ธ.ค.50)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนว่าด้วยการปฏิบัตงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
 

 

 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
เข้าระบบรายงานออนไลน์ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm