postheadericon รพ.สต.ดอนเมย

 

 

 

 

 

 

นายสิริชัย  รัตนศรี
ผอ.รพ.สต.ดอนเมย

 

 

 

 

นางกฤษฎา  ชาตาสุข
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

 

 

 

นางสาวธิดาวัลย์  เถาว์โท
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

 

 

 

นางสาวกาณิดา  ขามผาลา
นักวิชาการสาธารณสุข

 

 

 

 

 

นางสาวรุจิรา  นาซิว
จพ.ทันตสาธารณสุข

 

 

 

 

 

นางนิ่ม  อนุภักดิ์
ลูกจ้าง พกส.

 

 

 

นางปราณี  ศรีโรจน์
ลูกจ้าง พกส.

 

 

 

นายบุญถิน  กำลังเลิศ
ลูกจ้าง พกส.

ข้อมูลทั่วไป  
ระยะทางห่างจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 15 กิโลเมตร
จำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน
จำนวนประชากร 2,848 คน

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
เข้าระบบรายงานออนไลน์ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm