postheadericon รพ.สต.เชือก

 

 

 

 

 

 

 

นายฤทัย   หวังผล
ผอ.รพ.สต.เชือก

 

 

 

 

นางองค์อร  บุญแข็ง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

 

 

 

นางสาวนภาพร  ศรีสุวรรณ
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

 

 

 

 

 

นางกนกวรรณ  เสนาจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

   

 

 

 

นายเพ็ง  ชาติศรี
ลูกจ้าง พกส.

 

 

 

 

นางสิรารักษ์  แพงมี
ลูกจ้าง 
พกส.

ข้อมูลทั่วไป  
ระยะทางห่างจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 6 กิโลเมตร
จำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน
จำนวนประชากร 4,103 คน

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
เข้าระบบรายงานออนไลน์ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm