postheadericon รพ.สต.ภักดีเจริญ

   

 

 

 

นางไพรวัลย์  ศิริมณี
ผอ.รพ.สต.ภักดีเจริญ

 

 

 

 

นางสาวทิพวรรณ  ถามะพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

 

 

 

 นางอรุณี  เสตพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

 

 

 

 

นางสาวพรพิสุทธิ์  ทองสัน
จพ.ทันตสาธารณสุข

 

 

 

 

 

นางอุไรวรรณ  ถามะพันธ์
ลูกจ้าง

 

 

 

 

 

นางสังวรณ์  ป้องปก
ลูกจ้าง

 

 

 

 

 

นางกิตติมา  ถามะพันธ์ 
ลูกจ้าง

ข้อมูลทั่วไป  
ระยะทางห่างจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 8 กิโลเมตร
จำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน
จำนวนประชากร 2,623 คน

 

 

 

 

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
January 2019
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
เข้าระบบรายงานออนไลน์ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm